Przejdź do treści

Wydział Nauk Medycznych
Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu

oraz

Akademia Sportu i Rekreacji w Poznaniu

zapraszają na kurs

Licencjonowanego Instruktora Pływania Polskiego Związku Pływackiego

Zajęcia części ogólnej oraz specjalistycznej z doświadczonymi wykładowcami akademickimi oraz trenerami PZP oparte o aktualną wiedzę w zakresie teorii i metodyki pływania.

Celem kursu jest przygotowanie instruktora do samodzielnego prowadzenia zajęć nauczania i doskonalenia pływania – dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

KOSZT ZALEŻNY OD LICZBY UCZESTNIKÓW:

0 ZŁOTYCH

FORMA ZAJĘĆ:

STACJONARNA ORAZ ONLINE

WYMAGANIA FORMALNE:

Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

  • 1) ukończyła 18 lat;
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  • posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.40).

Uczestnictwo w kursie odbywa się poprzez pozytywne zaliczenie wstępnego egzaminu praktycznego i wykazanie się umiejętnością pływania czterema sportowymi technikami pływackimi (25m).

Możliwość zwolnienia z wybranych zajęć części ogólnej dla absolwentów oraz studentów ANSM na podstawie przedmiotów zrealizowanych na studiach.

ZAPISY NA STRONIE:

KLIKNIJ TUTAJ -> www.asirp.pl/zapisz-sie <- KLIKNIJ TUTAJ

lub

zakładka Zapisz się! w menu na górze strony

Jeżeli jesteś studentem lub absolwentem ANSM napisz o tym w wiadomości podając rok i kierunek